Jakie składki ZUS i podatki płaci przedsiębiorca?

W zależności od indywidualnych okoliczności, różne są wysokości i rodzaje składek, które przedsiębiorca musi odprowadzić na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • jeśli pierwszy raz rozpoczyna działalność gospodarczą lub po przerwie trwającej ponad 5 lat i nie zatrudnia pracowników, przez 2 lata może wpłacać na konta ZUS obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne (w 2017r. wynosi ona 190,62 zł) oraz składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł;
  • jeśli jest zatrudniony na etat (minimalna pensja 2000 zł brutto), płaci tylko składkę zdrowotną w w/w wysokości;
  • jeśli zatrudnia pracowników, płaci 3 rodzaje składek na ZUS od ich wynagrodzeń (Społeczną, Zdrowotną oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • jeśli prowadził działalność w ciągu ostatnich 5 lat lub po upływie okresu korzystania z preferencyjnych stawek ubezpieczenia i nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia (np. emerytura) , płaci składki w normalnej wysokości, np. za maj 2017 r. ubezpieczenie społeczne (FUS) – 812,61 zł., ubezpieczenie zdrowotne (FUZ) – 297,28 zł. i fundusz pracy (FP) – 62,67 zł.