Jakie składki ZUS i podatki płaci przedsiębiorca?

W zależności od indywidualnych okoliczności, różne są wysokości i rodzaje składek, które przedsiębiorca musi odprowadzić na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • rozpoczynając działalność przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na start” i opłacania wyłącznie składki zdrowotnej (w 2021r. wynosi ona 381,81zł);
  • jeśli pierwszy raz rozpoczyna działalność gospodarczą lub po przerwie trwającej ponad 5 lat i nie zatrudnia pracowników, przez 2 lata może wpłacać na konta ZUS obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne (w 2017r. wynosi ona 190,62 zł) oraz składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł;
  • po upływie tego okresu przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych stawek i opłacać składki społeczne w obniżonej wysokości (w 2021r. podstawa wynosi 840 zł) oraz składkę zdrowotną w stałej wysokości 381,81 zł;
  • kiedy minie okres korzystania z preferencyjnych stawek ubezpieczenia, nie posiadając innych tytułów do ubezpieczeń (np. emerytura), przedsiębiorca płaci składki w normalnej wysokości, za 2021 r. ubezpieczenie społeczne (FUS) – 1457,49 zł z chorobowym i 1380,18 bez chorobowego, ubezpieczenie zdrowotne (FUZ) – 381,81 zł. i fundusz pracy (FP) – 77,31 zł;
  • ZUS wprowadził również w 2020 r. nowy program tzw. „Mały ZUS plus”, przychód za ubiegły rok nie może przekroczyć 120 tys. zł, przedsiębiorca ma możliwość wówczas skorzystania z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, spełniając dodatkowe kryteria (maksymalnie 3 lata), składa w takiej sytuacji wniosek do 1 lutego b.r. (tak było w 2021r.), bądź w ciągu roku w terminie 7 dni (wyjątek);
  • jeśli jest zatrudniony na etat (minimalna pensja w 2021 r. – 2800 zł brutto), płaci tylko składkę zdrowotną w w/w wysokości;
  • jeśli zatrudnia pracowników, płaci 3 rodzaje składek na ZUS od ich wynagrodzeń (Społeczną, Zdrowotną oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),