Ile kosztuje założenie firmy?

Biuro Rachunkowe KOBRA nie pobiera od swoich klientów żadnych dodatkowych opłat za pomoc w procesie założenia i rozpoczęcia prowadzenia firmy, pod warunkiem że podpiszą oni umowę na usługi biura. Jedyny koszt, jaki ponosi klient, to opłata skarbowa w wysokości 170 zł na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w przypadku, gdy w momencie rozpoczęcia działalności decyduje się zostać płatnikiem podatku VAT od towarów i usług i oczekuje pisemnego potwierdzenia od US, że jest płatnikiem tego podatku. Jeśli potwierdzenie takie jest nam niepotrzebne – opłata nie jest pobierana.

usługi księgowe nowy tomyśl

Nasze biuro przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty w celu złożenia w dowolnym UMiG. Natomiast na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu przedsiębiorcy załatwiamy wszelkie sprawy w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie i w Urzędzie Statystycznym.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Potrzebny jest dowód osobisty i nadany przez US numeru NIP.

Jakie składki ZUS i podatki płaci przedsiębiorca?

W zależności od indywidualnych okoliczności, różne są wysokości i rodzaje składek, które przedsiębiorca musi odprowadzić na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • jeśli pierwszy raz rozpoczyna działalność gospodarczą lub po przerwie trwającej ponad 5 lat i nie zatrudnia pracowników, przez 2 lata może wpłacać na konta ZUS obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne (w 2017r. wynosi ona 190,62 zł) oraz składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł;
  • jeśli jest zatrudniony na etat (minimalna pensja 2000 zł brutto), płaci tylko składkę zdrowotną w w/w wysokości;
  • jeśli zatrudnia pracowników, płaci 3 rodzaje składek na ZUS od ich wynagrodzeń (Społeczną, Zdrowotną oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • jeśli prowadził działalność w ciągu ostatnich 5 lat lub po upływie okresu korzystania z preferencyjnych stawek ubezpieczenia i nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia (np. emerytura) , płaci składki w normalnej wysokości, np. za maj 2017 r. ubezpieczenie społeczne (FUS) – 812,61 zł., ubezpieczenie zdrowotne (FUZ) – 297,28 zł. i fundusz pracy (FP) – 62,67 zł.

Podatki dla osób prowadzących działalność

Podstawowe podatki to wpłata zwykle comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w różnych w zależności od wyboru formach (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, podatek liniowy), podatek od wynagrodzeń pracowników, podatek od towarów i usług (VAT).

Określa się je kwotowo, np. karta podatkowa, lub procentowo, np. ryczałt, który może wynosić 3%, 5,5%, 8,5% 17% lub 20% od przychodu, a przy zasadach ogólnych 18 i 32 % od dochodu lub 19 % podatek liniowy.

Aktualny podatek VAT w 2017r. może wynosić 0%, 5%, 8% i 23% w zależności od rodzaju usługi lub towaru.

Szczegółowych informacji udzielamy naszym klientom w odniesieniu do ich konkretnej sytuacji.

Ile kosztuje prowadzenie spraw firmy przez Biuro Rachunkowe KOBRA?

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo konkurencyjną branżą jest rachunkowość. Nowy Tomyśl oferuje usługi księgowe różnych firm. Biuro Rachunkowe KOBRA proponuje zróżnicowane ceny, podlegające negocjacjom w momencie zawierania umowy. Wynikają one z ilości dokumentów księgowych lub zapisów księgowych (pełna księgowość) oraz liczby zatrudnionych osób i właścicieli. Analizowana jest także: liczba transakcji zagranicznych, posiadanie kont walutowych, konieczność rozliczania różnic kursowych, nadgodzin, zmiennych składników wynagrodzenia itp.

Na tej podstawie ustalamy z klientem średnią liczbę dokumentów i osób i właściwą jej comiesięczną odpłatność. W przypadku większej liczby dokumentów lub osób w danym miesiącu, odpłatność jest za ten miesiąc odpowiednio podwyższona. Inne prace wykonywane na rzecz kontrahenta, a nie wynikające z zawartej umowy, są wyceniane w uzgodnieniu z nim – według poświęconego czasu i przyjętej stawki godzinowej lub wg umówionej kwoty.

W sytuacji czasowego zaniechania lub zawieszenia działalności gospodarczej biuro nie pobiera opłat.

Czy biuro zawiera umowę na piśmie i czy wystawia faktury?

Tak. Biuro ponosi odpowiedzialność finansową za skutki wynikłe z nieprawidłowego i nieterminowego prowadzenia zleconych czynności. Mało tego, w razie kontroli reprezentujemy firmę klienta.

Czy Biuro Rachunkowe KOBRA zapewnia odpowiedzialność finansową wobec swoich klientów?

Tak. Biuro ponosi odpowiedzialność finansową za skutki wynikłe z nieprawidłowego i nieterminowego prowadzenia zleconych czynności. Mało tego, w razie kontroli reprezentujemy firmę klienta.

Jak można się kontaktować z Biurem Rachunkowym KOBRA?

Jesteśmy elastyczni: proponujemy kontakt osobisty, pocztowy, wysyłki kurierskie (np. ważnych dokumentów), telefon, faks, pocztę elektroniczną, a nawet odbiór dokumentów od klienta.

Czy można liczyć na porady Biura Rachunkowego KOBRA?

W ramach opłaty miesięcznej gwarantujemy naszym klientom do jednej godziny bieżących konsultacji księgowych bez dodatkowych opłat (w tym także konsultacje telefoniczne lub mailowe).

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą pierwsza porada gratis!