Ile kosztuje założenie firmy?

Biuro Rachunkowe KOBRA nie pobiera od swoich klientów żadnych dodatkowych opłat za pomoc w procesie założenia i rozpoczęcia prowadzenia firmy, pod warunkiem że podpiszą oni umowę na usługi biura. Jedyny koszt, jaki ponosi klient, to opłata skarbowa w wysokości 170 zł na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w przypadku, gdy w momencie rozpoczęcia działalności decyduje się zostać płatnikiem podatku VAT od towarów i usług i oczekuje pisemnego potwierdzenia od US, że jest płatnikiem tego podatku. Jeśli potwierdzenie takie jest nam niepotrzebne – opłata nie jest pobierana.

usługi księgowe nowy tomyśl

Nasze biuro przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty w celu złożenia w dowolnym UMiG. Natomiast na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu przedsiębiorcy załatwiamy wszelkie sprawy w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie i w Urzędzie Statystycznym.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Potrzebny jest dowód osobisty i nadany przez US numeru NIP.

Jakie składki ZUS i podatki płaci przedsiębiorca?

W zależności od indywidualnych okoliczności, różne są wysokości i rodzaje składek, które przedsiębiorca musi odprowadzić na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • rozpoczynając działalność przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na start” i opłacania wyłącznie składki zdrowotnej (w 2021r. wynosi ona 381,81zł);
  • jeśli pierwszy raz rozpoczyna działalność gospodarczą lub po przerwie trwającej ponad 5 lat i nie zatrudnia pracowników, przez 2 lata może wpłacać na konta ZUS obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne (w 2017r. wynosi ona 190,62 zł) oraz składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł;
  • po upływie tego okresu przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych stawek i opłacać składki społeczne w obniżonej wysokości (w 2021r. podstawa wynosi 840 zł) oraz składkę zdrowotną w stałej wysokości 381,81 zł;
  • kiedy minie okres korzystania z preferencyjnych stawek ubezpieczenia, nie posiadając innych tytułów do ubezpieczeń (np. emerytura), przedsiębiorca płaci składki w normalnej wysokości, za 2021 r. ubezpieczenie społeczne (FUS) – 1457,49 zł z chorobowym i 1380,18 bez chorobowego, ubezpieczenie zdrowotne (FUZ) – 381,81 zł. i fundusz pracy (FP) – 77,31 zł;
  • ZUS wprowadził również w 2020 r. nowy program tzw. „Mały ZUS plus”, przychód za ubiegły rok nie może przekroczyć 120 tys. zł, przedsiębiorca ma możliwość wówczas skorzystania z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, spełniając dodatkowe kryteria (maksymalnie 3 lata), składa w takiej sytuacji wniosek do 1 lutego b.r. (tak było w 2021r.), bądź w ciągu roku w terminie 7 dni (wyjątek);
  • jeśli jest zatrudniony na etat (minimalna pensja w 2021 r. – 2800 zł brutto), płaci tylko składkę zdrowotną w w/w wysokości;
  • jeśli zatrudnia pracowników, płaci 3 rodzaje składek na ZUS od ich wynagrodzeń (Społeczną, Zdrowotną oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),

Podatki dla osób prowadzących działalność

Podstawowe podatki to wpłata zwykle comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w różnych w zależności od wyboru formach (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, podatek liniowy), podatek od wynagrodzeń pracowników, podatek od towarów i usług (VAT).

Określa się je kwotowo, np. karta podatkowa, lub procentowo, np. ryczałt, który może wynosić 2%, 5,5%, 8,5% , 10%, 12,5% , 15% lub 17% od przychodu, a przy zasadach ogólnych 17 i 32 % od dochodu lub 19 % podatek liniowy (dane z 2021r.).

Aktualny podatek VAT w 2021r. może wynosić 0%, 5%, 8% i 23% w zależności od rodzaju usługi lub towaru.

Szczegółowych informacji udzielamy naszym klientom w odniesieniu do ich konkretnej sytuacji.

Ile kosztuje prowadzenie spraw firmy przez Biuro Rachunkowe KOBRA?

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo konkurencyjną branżą jest rachunkowość. Nowy Tomyśl oferuje usługi księgowe różnych firm. Biuro Rachunkowe KOBRA proponuje zróżnicowane ceny, podlegające negocjacjom w momencie zawierania umowy. Wynikają one z ilości dokumentów księgowych lub zapisów księgowych (pełna księgowość) oraz liczby zatrudnionych osób i właścicieli. Analizowana jest także: liczba transakcji zagranicznych, posiadanie kont walutowych, konieczność rozliczania różnic kursowych, nadgodzin, zmiennych składników wynagrodzenia itp.

Na tej podstawie ustalamy z klientem średnią liczbę dokumentów i osób i właściwą jej comiesięczną odpłatność. W przypadku większej liczby dokumentów lub osób w danym miesiącu, odpłatność jest za ten miesiąc odpowiednio podwyższona. Inne prace wykonywane na rzecz kontrahenta, a nie wynikające z zawartej umowy, są wyceniane w uzgodnieniu z nim – według poświęconego czasu i przyjętej stawki godzinowej lub wg umówionej kwoty.

W sytuacji czasowego zaniechania lub zawieszenia działalności gospodarczej biuro nie pobiera opłat.

Czy biuro zawiera umowę na piśmie i czy wystawia faktury?

Tak. Umowa z klientem zawierana jest na piśmie. Biuro co miesiąc wystawia faktury za usługi księgowe, zgodnie z ustalonym cennikiem.

Czy Biuro Rachunkowe KOBRA zapewnia odpowiedzialność finansową wobec swoich klientów?

Tak. Biuro ponosi odpowiedzialność finansową za skutki wynikłe z nieprawidłowego i nieterminowego prowadzenia zleconych czynności, wyłącznie jeśli nie nastąpiło to z winy klienta. Mało tego, w razie kontroli reprezentujemy firmę klienta.

Jak można się kontaktować z Biurem Rachunkowym KOBRA?

Jesteśmy elastyczni: proponujemy kontakt osobisty, pocztowy, mailowy, wysyłki kurierskie (np. ważnych dokumentów), telefon, faks.

Czy można liczyć na porady Biura Rachunkowego KOBRA?

W ramach opłaty miesięcznej gwarantujemy naszym klientom do jednej godziny bieżących konsultacji księgowych bez dodatkowych opłat (w tym także konsultacje telefoniczne lub mailowe).

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą pierwsza porada gratis!