Czy biuro zawiera umowę na piśmie i czy wystawia faktury?

Tak. Umowa z klientem zawierana jest na piśmie. Biuro co miesiąc wystawia faktury za usługi księgowe, zgodnie z ustalonym cennikiem.