Czy biuro zawiera umowę na piśmie i czy wystawia faktury?

Tak. Biuro ponosi odpowiedzialność finansową za skutki wynikłe z nieprawidłowego i nieterminowego prowadzenia zleconych czynności. Mało tego, w razie kontroli reprezentujemy firmę klienta.