Usługi księgowe

Biuro Rachunkowe „Ko-B-Ra” Jerzy Kośmider – świadczy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe właściciela biura zostało potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów nr 11467/2005.

usługi księgowe nowy tomyśl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi.

W biurze „Ko-B-Ra” mogą Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Oferta biura jest adresowana do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na rozwoju firmy i nie chcą tracić czasu na szereg formalności oraz błądzić w gąszczu przepisów podatkowych.

Nasze biuro gwarantuje dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Charakteryzuje nas przede wszystkim: solidność, zaangażowanie w sprawy klienta, zachowanie całkowitej poufności wszelkich informacji dotyczących klientów, elastyczność w działaniu oraz miła atmosfera.

Wykonujemy usługowo prace związane z prowadzeniem:

Pełnej księgowości:

 • tworzenie planu kont
 • pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • sporządzanie zestawienia sald i obrotów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych

Ryczałtu ewidencjonowanego:

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich

Spraw kadrowo – płacowych:

 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę podatku dochodowego od pracowników – PIT-4
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników – PIT-11
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • wyjaśnianie i korygowanie zaległych błędów wg zawiadomień z ZUS
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS

Rozliczeń rolników – podatników podatku VAT:

 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • występowanie o zwrot podatku

Pomocy przy zakładaniu firm:

 • przygotowanie dokumentów CEIDG-1 do Urzędu Gminy
 • przygotowanie dokumentów do US
 • przygotowanie dokumentów do ZUS
 • wybór formy prowadzenia ewidencji
 • wyboru sposobu opodatkowania

Rozliczenia roczne:

 • sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-38, PIT-39
 • sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych– PIT-28
 • sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej PIT-36, PIT-36L
 • sporządzanie deklaracji podatkowych od dochodów uzyskanych z zagranicą
 • weryfikacja dokumentów
 • dostarczenie do US za pokwitowaniem

Pozostałe usługi

 • pomoc w wypełnianiu dokumentów do rent i emerytur
 • pozyskanie zwrotów podatków z zagranicy oraz składanie w tamtejszych urzędach zeznań rocznych
 • wypełnianie i składanie wniosków o dofinansowania z Urzędów Pracy i ZUS