Podatki dla osób prowadzących działalność

Podstawowe podatki to wpłata zwykle comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w różnych w zależności od wyboru formach (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, podatek liniowy), podatek od wynagrodzeń pracowników, podatek od towarów i usług (VAT).

Określa się je kwotowo, np. karta podatkowa, lub procentowo, np. ryczałt, który może wynosić 3%, 5,5%, 8,5% 17% lub 20% od przychodu, a przy zasadach ogólnych 18 i 32 % od dochodu lub 19 % podatek liniowy.

Aktualny podatek VAT w 2017r. może wynosić 0%, 5%, 8% i 23% w zależności od rodzaju usługi lub towaru.

Szczegółowych informacji udzielamy naszym klientom w odniesieniu do ich konkretnej sytuacji.