Czy Biuro Rachunkowe KOBRA zapewnia odpowiedzialność finansową wobec swoich klientów?

Tak. Biuro ponosi odpowiedzialność finansową za skutki wynikłe z nieprawidłowego i nieterminowego prowadzenia zleconych czynności, wyłącznie jeśli nie nastąpiło to z winy klienta. Mało tego, w razie kontroli reprezentujemy firmę klienta.